Walne Zebranie członków Oddziału PTG w Krakowie

W dniu 7 maja 2019 r. odbędzie się Walne Zebranie członków Oddziału PTG

w Krakowie.

Zapraszamy na godz. 18.00 do siedziby Instytutu Geografii UP, ul. Podchorążych 2, V piętro, sala 532.

Porządek Zebrania

 1. Zagajenie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej (wyborczej).
 2. Przedstawienie (przesłanie obiegiem) sprawozdania z zeszłorocznego Walnego Zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Oddziału z roku 2018/19:
 1. rzeczowe,
 2. finansowe,
 3. Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniem i działalnością Oddziału w minionym roku na tle 4-letniej kadencji Zarządu Oddziału oraz wniosek o ewentualne udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 2. Wybory do Zarządu Oddziału:
 1. Przewodniczącego,
 2. pozostałych członków Zarządu.
 1. Głosowanie nad kandydaturami do wyróżnień PTG.
 2. Wybór delegacji Oddziału na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów PTG w Opolu, we wrześniu 2019 r.
 3. Plan pracy Oddziału na rok 2019/20.
 4. Wolne wnioski.

Za zarząd

Józef Żychowski